تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی آستارا نیوز یك اولین سایت خبری و تحلیلی در شمال كشور و‌استارا خوش آمدید تاسیس 1379 آستارا نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقیقت نیوز

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:دوشنبه 7 آبان 1397-01:16 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viagra online
یکشنبه 4 فروردین 1398 08:00 ب.ظ
why take sildenafil at altitude [url=http://viagragenupi.com]cheap sildenafil[/url] does crushing viagra make work faster
jindianhua
یکشنبه 4 فروردین 1398 06:10 ب.ظ
<a href="http://www.alfiekaye.com/nike-lunarstelos-dam%C3%A4nner-laufen-schuh-butye">nike lunarstelos dam盲nner laufen schuh</a> <a href="http://www.buyincar.com/adidas-zx-flux-vente-vehicle-butye">adidas zx flux vente vehicle</a> <a href="http://www.clearvieweps.com/air-jordan-future-kvinders-hvid-gr%C3%B8n-obuve">air jordan future kvinders hvid gr酶n</a> <a href="http://www.financesmiled.com/nike-free-run-3-5.0-gr%C3%B8n-energy-obuvd">nike free run 3 5.0 gr酶n energy</a> <a href="http://www.getwichquick.com/lebron-12-bianca-pe-kurpesf">lebron 12 bianca pe</a> <a href="http://www.kareokiparty.com/asics-gel-lyte-v-5-speckled-triple-sort-obuvb">asics gel lyte v 5 speckled triple sort</a>
jindianhua http://www.jindianhua.com/
lottopurchase
یکشنبه 4 فروردین 1398 06:10 ب.ظ
<a href="http://www.schiffsamplea.com/air-jordan-11-blanco-legend-butyc">air jordan 11 blanco legend</a> <a href="http://www.trouverhotel.com/air-jordan-2017-rosa-lilla-obuvg">air jordan 2017 rosa lilla</a> <a href="http://www.tsylospark.com/adidas-neo-bianca-nero-kurpesa">adidas neo bianca nero</a> <a href="http://www.webbgiganten.com/nike-mercurial-superfly-3-vendita-kurpesf">nike mercurial superfly 3 vendita</a> <a href="http://www.weisseditions.com/ralph-lauren-hvid-chino-hat-polou">ralph lauren hvid chino hat</a> <a href="http://www.zemservise.com/adidas-yeezy-boost-350-v2-noir-up-scarpeb">adidas yeezy boost 350 v2 noir up</a>
lottopurchase http://www.lottopurchase.com/
consultdoing
یکشنبه 4 فروردین 1398 06:10 ب.ظ
<a href="http://www.borumdeluxe.com/womens-nike-new-york-giants-92-michael-strahan-royal-blue-team-color-vapor-untouchable-limited-player-nfl-jersey-nflx">womens nike new york giants 92 michael strahan royal blue team color vapor untouchable limited player nfl jersey</a> <a href="http://www.claimwith.com/nike-foamposite-one-hvit-rosa-obuve">nike foamposite one hvit rosa</a> <a href="http://www.clarencelax.com/nike-rosherun-snakeskin-nero-bianca-scarpec">nike rosherun snakeskin nero bianca</a> <a href="http://www.dxmvrc.com/nike-free-trainer-5.0-blanc-volt-noir-kurpesb">nike free trainer 5.0 blanc volt noir</a> <a href="http://www.matchyvintage.com/chelsea-5-zouma-home-soccer-club-jersey-nflr">chelsea 5 zouma home soccer club jersey</a> <a href="http://www.mrleston.com/nike-free-tr-himmelblau-lila-butyg">nike free tr himmelblau lila</a>
consultdoing http://www.consultdoing.com/
pandoraboxhn
یکشنبه 4 فروردین 1398 06:10 ب.ظ
<a href="http://www.aloulavideos.com/nike-jordan-5-poison-verde-kurpese">nike jordan 5 poison verde</a> <a href="http://www.brutalistmap.com/nike-kyrie-2.5-silber-gelb-schuhee">nike kyrie 2.5 silber gelb</a> <a href="http://www.glassurchin.com/nike-flyknit-lunar-3-alle-schwarz-ink-obuvf">nike flyknit lunar 3 alle schwarz ink</a> <a href="http://www.hevikauppa.com/air-jordan-retro-5-femmes-vert-noir-chaussuresa">air jordan retro 5 femmes vert noir</a> <a href="http://www.indegrow.com/adidas-nmd-runner-hvit-sko-on-butya">adidas nmd runner hvit sko on</a> <a href="http://www.motiongfxart.com/kvinners-nike-air-max-2015-all-gull-obuvc">kvinners nike air max 2015 all gull</a>
pandoraboxhn http://www.pandoraboxhn.com/
reigapfunding
یکشنبه 4 فروردین 1398 06:09 ب.ظ
<a href="http://www.epointsclub.com/adidas-originals-zx-flux-700-wei%C3%9F-trainers-schuheg">adidas originals zx flux 700 wei脽 trainers</a> <a href="http://www.hiphoprapjam.com/femminile-mizuno-wave-prophecy-rosa-viola-schuheb">femminile mizuno wave prophecy rosa viola</a> <a href="http://www.inanaktar.com/adidas-neo-high-viola-argento-chaussuresd">adidas neo high viola argento</a> <a href="http://www.pdxwoof.com/nike-mercurial-superfly-cr7-fg-rot-gold-schwarz-butyg">nike mercurial superfly cr7 fg rot gold schwarz</a> <a href="http://www.uncwliving.com/nike-shox-avenue-gr%C3%A5-himmelen-bl%C3%A5-scarpea">nike shox avenue gr氓 himmelen bl氓</a> <a href="http://www.wonkytrax.com/air-jordan-retro-7-hvit-s%C3%B8lv-bl%C3%A5-oransje-schuheb">air jordan retro 7 hvit s酶lv bl氓 oransje</a>
reigapfunding http://www.reigapfunding.com/
cialis
شنبه 3 فروردین 1398 04:41 ق.ظ
viagra tadalafil equivalent doses [url=http://cialislet.com/]cialis pills[/url] modalita d'uso tadalafil.
buy cialis online
جمعه 2 فروردین 1398 10:39 ق.ظ
TatianaAguir cialis prescription cialis coupon cialis and antidepressants buy
generic cialis ([url=http://buyscialisrx.com]buyscialisrx.com[/url])
custom new era hats canada
چهارشنبه 29 اسفند 1397 07:09 ق.ظ
<a href="http://www.bikashskma.com/adidas-ace-16-purecontrol-fg-fire-rosso-grigio-scarpej">adidas ace 16 purecontrol fg fire rosso grigio</a> <a href="http://www.videoaulaneri.com/jordan-eclipse-schwarz-sole-schuhei">jordan eclipse schwarz sole</a> <a href="http://www.yemekizmit.com/nike-blazer-vintage-r%C3%B8d-skoh">nike blazer vintage r酶d</a> <a href="http://www.drlforbes.com/odell-beckham-jr-giants-jersey-nfli">odell beckham jr giants jersey</a> <a href="http://www.siglosgourmet.com/kvinners-nike-free-flyknit-4.0-svart-hvit-obuvk">kvinners nike free flyknit 4.0 svart hvit</a> <a href="http://www.cadeemy.com/coach-bags-coach-black-horse-carriage-charley-crossbody-coachh">coach bags coach black horse carriage charley crossbody</a>
custom new era hats canada http://www.chicksgolftoo.com/custom-new-era-hats-canada-hatk
nike blazer noir low suede
جمعه 24 اسفند 1397 05:51 ق.ظ
<a href="http://www.pinoydarts.com/nike-air-huarache-ultra-breathe-skot">nike air huarache ultra breathe</a> <a href="http://www.espadsanat.com/nike-free-virtuous-footlocker-trainerse">nike free virtuous footlocker</a> <a href="http://www.drdexterblog.com/adidas-neo-honeycomb-rose-rouge-chaussuresa">adidas neo honeycomb rose rouge</a> <a href="http://www.vbqwellness.com/white-black-womens-nike-air-max-97-shoes-footf">white black womens nike air max 97 shoes</a> <a href="http://www.lavoroweb.com/polo-hombres-zip-up-sweater-polo_m">polo hombres zip up sweater</a> <a href="http://www.egesisbilisim.com/nfl-chad-henne-womens-game-red-jersey-4-kansas-city-chiefs-nike-home-nflt">nfl chad henne womens game red jersey 4 kansas city chiefs nike home</a>
nike blazer noir low suede http://www.nurularisandi.com/nike-blazer-noir-low-suede-schuhef
prada tote bag with sling
جمعه 24 اسفند 1397 05:51 ق.ظ
<a href="http://www.isimdesign.com/nike-free-5.0-for-women-trainerse">nike free 5.0 for women</a> <a href="http://www.ketelsprinter.com/bon-march%C3%A9-real-nike-air-max-90-chaussuresa">bon march茅 real nike air max 90</a> <a href="http://www.geopatias.com/air-max-nike-price-in-dubai-footg">air max nike price in dubai</a> <a href="http://www.talktomobiles.com/polo-hombres-zip-up-sweater-polo_m">polo hombres zip up sweater</a> <a href="http://www.spiritofbirth.com/denver-broncos-courtland-sutton-mens-elite-white-nike-jersey-14-nfl-vapor-untouchable-road-nflt">denver broncos courtland sutton mens elite white nike jersey 14 nfl vapor untouchable road</a> <a href="http://www.taocycling.com/black-and-white-nike-roshe-cape-town-trainersd">black and white nike roshe cape town</a>
prada tote bag with sling http://www.manutdicerink.com/prada-tote-bag-with-sling-pradar
air jordan retro 12 verde marrone
جمعه 24 اسفند 1397 05:51 ق.ظ
<a href="http://www.dssecrets.com/adidas-porsche-design-iii-s%C3%B8lv-lilla-chaussuresa">adidas porsche design iii s酶lv lilla</a> <a href="http://www.bestbuycp.com/air-max-2015-high-top-footg">air max 2015 high top</a> <a href="http://www.manutdicerink.com/polo-hombres-zip-up-sweater-polo_m">polo hombres zip up sweater</a> <a href="http://www.mauloaspa.com/nike-ash-womens-seth-devalve-one-color-nfl-87-cleveland-browns-t-shirt-nflt">nike ash womens seth devalve one color nfl 87 cleveland browns t shirt</a> <a href="http://www.fabriquestore.com/nike-air-force-1-wheat-low-fiber-trainersd">nike air force 1 wheat low fiber</a> <a href="http://www.brydesmarine.com/air-jordan-5-for-sale-in-australia-runninga">air jordan 5 for sale in australia</a>
air jordan retro 12 verde marrone http://www.zipaddict.com/air-jordan-retro-12-verde-marrone-kurpesa
nike sb dunks zapatos
جمعه 24 اسفند 1397 05:50 ق.ظ
<a href="http://www.giantsfree.com/nike-zoom-structure-19-grey-black-green-trainerse">nike zoom structure 19 grey black green</a> <a href="http://www.zalinki.com/nike-lebron-vert-rose-chaussuresa">nike lebron vert rose</a> <a href="http://www.embarquelibre.com/air-jordan-retro-13-true-red-orange-footg">air jordan retro 13 true red orange</a> <a href="http://www.theamaazing.com/polo-hombres-zip-up-sweater-polo_m">polo hombres zip up sweater</a> <a href="http://www.prospectgain.com/youth-nike-cleveland-browns-70-kevin-zeitler-limited-olivecamo-2017-salute-to-service-nfl-jersey-nflt">youth nike cleveland browns 70 kevin zeitler limited olivecamo 2017 salute to service nfl jersey</a> <a href="http://www.tommorning.com/jordan-11-limited-edition-jordan-future-trainersd">jordan 11 limited edition jordan future</a>
nike sb dunks zapatos http://www.adidewey.com/nike-sb-dunks-zapatos-schuhee
cialis cost
پنجشنبه 23 اسفند 1397 11:43 ب.ظ
tadalafil shop online http://cialisle.com/ cialis online
satonni
سه شنبه 21 اسفند 1397 09:51 ب.ظ
<a href="http://www.faithboxwomen.com/nike-free-run-5.0-gr%C3%BCn-glow-time-chaussuresg">nike free run 5.0 gr眉n glow time</a> <a href="http://www.jellyville.com/lebron-13-mid-for-vente-kurpesf">lebron 13 mid for vente</a> <a href="http://www.juraamei.com/jordan-retro-4-schwarz-wei%C3%9F-grau-obuva">jordan retro 4 schwarz wei脽 grau</a> <a href="http://www.mesassy.com/ralph-lauren-skinnyfit-big-pony-polo-polo-bianca-polox">ralph lauren skinnyfit big pony polo polo bianca</a> <a href="http://www.rawnessoflife.com/nike-hyperdunk-2015-flyknit-schwarz-himmelblau-schuhed">nike hyperdunk 2015 flyknit schwarz himmelblau</a> <a href="http://www.shkcollege.com/air-jordan-future-premium-nero-scarped">air jordan future premium nero</a>
satonni http://www.satonni.com/
jmvilalta
سه شنبه 21 اسفند 1397 09:50 ب.ظ
<a href="http://www.maisonbagshop.com/adidas-superstar-girl-zapatos-rosado-butye">adidas superstar girl zapatos rosado</a> <a href="http://www.nomoreash.com/ralph-lauren-jumpers-rosa-rot-poloz">ralph lauren jumpers rosa rot</a> <a href="http://www.webeados.com/nike-air-max-barato-outlet-chaussurese">nike air max barato outlet</a> <a href="http://www.yvutube.com/nike-air-yeezy-2-zen-gr%C3%A5-color-scarpef">nike air yeezy 2 zen gr氓 color</a> <a href="http://www.darkangelsmd.com/blue-jays-29-joe-carter-white-new-cool-base-stitched-mlb-jersey-nfls">blue jays 29 joe carter white new cool base stitched mlb jersey</a> <a href="http://www.gbwpvqyg.com/ralph-lauren-sort-r%C3%B8d-hoodie-polox">ralph lauren sort r酶d hoodie</a>
jmvilalta http://www.jmvilalta.com/
cialsagen.com
دوشنبه 20 اسفند 1397 09:33 ق.ظ
where to buy tadalafil cheap http://cialsagen.com cialsagen.com
san jose sharks kids jersey
یکشنبه 19 اسفند 1397 06:10 ب.ظ
<a href="http://www.bikashskma.com/klay-thompson-washington-state-jersey-nflh">klay thompson washington state jersey</a> <a href="http://www.videoaulaneri.com/coach-hologram-wallet-coachh">coach hologram wallet</a> <a href="http://www.yemekizmit.com/nike-magistax-p-roximo-street-tf-nero-bianca-blu-scarpei">nike magistax p roximo street tf nero bianca blu</a> <a href="http://www.drlforbes.com/asics-tout-noir-gel-lyte-iii-chaussuresk">asics tout noir gel lyte iii</a> <a href="http://www.siglosgourmet.com/north-face-mountain-jacket-northfaceh">north face mountain jacket</a> <a href="http://www.cadeemy.com/grey-nike-blazer-high-tops-shoesh">grey nike blazer high tops</a>
san jose sharks kids jersey http://www.alimonis.com/san-jose-sharks-kids-jersey-nfli
adidas neo courtset wei脽 turnschuhe
یکشنبه 19 اسفند 1397 06:09 ب.ظ
<a href="http://www.homesbyted.com/nike-tiempo-legend-grigio-scarpei">nike tiempo legend grigio</a> <a href="http://www.jserrahockey.com/nike-sb-blazer-low-vert-chaussuresk">nike sb blazer low vert</a> <a href="http://www.djibzphoto.com/supreme-the-north-face-mountain-jacket-northfaceh">supreme the north face mountain jacket</a> <a href="http://www.vfcholdings.com/women-air-jordan-retro-3-white-grey-shoesh">women air jordan retro 3 white grey</a> <a href="http://www.biancawalkden.com/nike-free-4.0-bleu-chaussuresl">nike free 4.0 bleu</a> <a href="http://www.sportinboston.com/nike-air-max-bw-gold-black-shoesj">nike air max bw gold black</a>
adidas neo courtset wei脽 turnschuhe http://www.cashfordick.com/adidas-neo-courtset-wei%C3%9F-turnschuhe-schuhei
dansdelas
شنبه 18 اسفند 1397 12:10 ق.ظ
<a href="http://www.gccqueens.com/air-max-90-oro-negro-chaussurese">air max 90 oro negro</a> <a href="http://www.diumsolution.com/jordan-10-varsity-rot-for-verkauf-butya">jordan 10 varsity rot for verkauf</a> <a href="http://www.daybel.com/nike-air-max-shake-evolve-plata-rojo-schuhea">nike air max shake evolve plata rojo</a> <a href="http://www.marybethyates.com/herren-salomon-gcs-athletic-trail-rot-schwarz-schuheb">herren salomon gcs athletic trail rot schwarz</a> <a href="http://www.jaskcsun.com/adidas-porsche-design-911s-hvit-r%C3%B8d-butyd">adidas porsche design 911s hvit r酶d</a> <a href="http://www.maromina.com/nike-zoom-todas-out-low-azul-verde-obuvf">nike zoom todas out low azul verde</a>
dansdelas http://www.dansdelas.com/
mrtuckshop
شنبه 18 اسفند 1397 12:09 ق.ظ
<a href="http://www.flockandvine.com/nike-zoom-winflo-2-naranja-amarillo-scarpeb">nike zoom winflo 2 naranja amarillo</a> <a href="http://www.formasindo.com/adidas-samba-primeknit-blu-verde-schuhed">adidas samba primeknit blu verde</a> <a href="http://www.covergirlmag.com/adidas-crazy-light-boost-wei%C3%9F-and-rot-flags-butyf">adidas crazy light boost wei脽 and rot flags</a> <a href="http://www.fuckitmusic.com/air-jordan-11-br%C3%B8d-guling-obuve">air jordan 11 br酶d guling</a> <a href="http://www.mpdcir.com/nike-roshe-run-cortuttio-rosa-obuvg">nike roshe run cortuttio rosa</a> <a href="http://www.faketheenvy.com/nike-sb-dunk-low-brot-j-pack-schuhef">nike sb dunk low brot j pack</a>
mrtuckshop http://www.mrtuckshop.com/
sildenafil
جمعه 17 اسفند 1397 01:09 ق.ظ
v-rx v herbal sildenafil http://viagrabs.com/ buy viagra
nike roshe hvit gull
پنجشنبه 16 اسفند 1397 09:08 ب.ظ
<a href="http://www.stopbannon.com/nike-mercurial-superfly-v-fg-footbtodas-grass-verde-negro-zapatosk">nike mercurial superfly v fg footbtodas grass verde negro</a> <a href="http://www.biteofpr.com/nike-lebron-soldier-10-red-silver-shoesj">nike lebron soldier 10 red silver</a> <a href="http://www.askedwhite.com/milwaukee-bucks-new-era-nba-jack-knife-9fifty-snapback-cap-hath">milwaukee bucks new era nba jack knife 9fifty snapback cap</a> <a href="http://www.nigmotion.com/adidas-zapatos-zx-flux-todas-negro-zapatosl">adidas zapatos zx flux todas negro</a> <a href="http://www.alalukah.com/adidas-damian-lillard-3-black-white-shoesk">adidas damian lillard 3 black white</a> <a href="http://www.irishpubsbook.com/kvinners-adidas-yeezy-boost-350-gr%C3%A5-obuvi">kvinners adidas yeezy boost 350 gr氓</a>
nike roshe hvit gull http://www.emcoroofing.com/nike-roshe-hvit-gull-obuvk
nike tiempo legend soar azul
پنجشنبه 16 اسفند 1397 09:07 ب.ظ
<a href="http://www.westzouktime.com/adidas-zx-700-fox-rouge-fox-chaussuresl">adidas zx 700 fox rouge fox</a> <a href="http://www.rozfile.com/hommes-jaune-adidas-gazelle-chaussuresl">hommes jaune adidas gazelle</a> <a href="http://www.emcoroofing.com/adidas-stan-smith-blau-herren-schuhej">adidas stan smith blau herren</a> <a href="http://www.sposhnation.com/nike-hypershift-schwarz-schuhei">nike hypershift schwarz</a> <a href="http://www.fiqhfrench.com/nike-free-run-2-svart-svart-hvit-obuvj">nike free run 2 svart svart hvit</a> <a href="http://www.idlifehealth.com/nike-air-max-95-nero-rosso-grigio-scarpel">nike air max 95 nero rosso grigio</a>
nike tiempo legend soar azul http://www.lesenat.com/nike-tiempo-legend-soar-azul-zapatosl
polo hombres zip up sweater
پنجشنبه 16 اسفند 1397 03:49 ق.ظ
<a href="http://www.zrdcwz.com/ray-ban-aviator-brown-mirror-sunglassesc">ray ban aviator brown mirror</a> <a href="http://www.adamkhadaroo.com/disney-stitch-cap-hats">disney stitch cap</a> <a href="http://www.kelebekotel.com/nike-hyperrev-2015-grey-hair-sportsa">nike hyperrev 2015 grey hair</a> <a href="http://www.massagelizard.com/jordan-4-powder-blau-for-verkauf-schuhee">jordan 4 powder blau for verkauf</a> <a href="http://www.neodipol.com/florida-wing-cap-hatr">florida wing cap</a> <a href="http://www.mbcphila.com/nike-classic-cortez-white-black-skot">nike classic cortez white black</a>
polo hombres zip up sweater http://www.devinpowell.com/polo-hombres-zip-up-sweater-polo_m
orange yellow womens new balance 1500 shoes
پنجشنبه 16 اسفند 1397 03:49 ق.ظ
<a href="http://www.sealifeeuropa.com/adidas-sports-shoes-price-in-india-for-mens-skot">adidas sports shoes price in india for mens</a> <a href="http://www.ralstontix.com/nike-andrew-billings-mens-green-limited-jersey-75-nfl-cincinnati-bengals-nflt">nike andrew billings mens green limited jersey 75 nfl cincinnati bengals</a> <a href="http://www.armstrongarmy.com/womens-nike-los-angeles-rams-16-jared-goff-limited-olive-2017-salute-to-service-nfl-jersey-nflu">womens nike los angeles rams 16 jared goff limited olive 2017 salute to service nfl jersey</a> <a href="http://www.shotfairy.com/asics-gel-kayano-20-salg-kvinners-gul-kurpesc">asics gel kayano 20 salg kvinners gul</a> <a href="http://www.barbarafaine.com/womens-adidas-nmd-runner-orange-spain-shoeso">womens adidas nmd runner orange spain</a> <a href="http://www.nhadatanhtuan.com/hommes-free-flyknit-3.0-obuvc">hommes free flyknit 3.0</a>
orange yellow womens new balance 1500 shoes http://www.myclosetroom.com/orange-yellow-womens-new-balance-1500-shoes-trainersd
nike kobe 10 wolf grey trailer
پنجشنبه 16 اسفند 1397 03:48 ق.ظ
<a href="http://www.airwilwow.com/nike-lebron-xii-lifestyle-qs-wei%C3%9F-kurpesc">nike lebron xii lifestyle qs wei脽</a> <a href="http://www.welovespinach.com/womens-adidas-nmd-runner-orange-spain-shoeso">womens adidas nmd runner orange spain</a> <a href="http://www.rustysweb.com/nike-free-balanza-verde-rosso-obuvb">nike free balanza verde rosso</a> <a href="http://www.matesyconta.com/womans-oakley-dart-sunglasses-sunglassese">womans oakley dart sunglasses</a> <a href="http://www.undiabueno.com/bucket-new-era-florido-hats">bucket new era florido</a> <a href="http://www.theangelsden.com/roshe-run-lava-for-sale-sportsa">roshe run lava for sale</a>
nike kobe 10 wolf grey trailer http://www.coderedphotos.com/nike-kobe-10-wolf-grey-trailer-trainersd
generics cialis
سه شنبه 14 اسفند 1397 07:54 ق.ظ
tadalafil newsletter [url=http://genericalis.com]genericalis.com[/url] tadalafil e palestra
http://www.doctor7online.com
دوشنبه 13 اسفند 1397 02:45 ب.ظ
taking viagra with oxycodone [url=http://www.doctor7online.com/]www.doctor7online.com[/url] how to buy viagra in south korea
djterryhunter
یکشنبه 12 اسفند 1397 12:39 ق.ظ
<a href="http://www.autopilotart.com/nike-flyknit-lunar-1-hombres-plata-p%C3%BArpura-butya">nike flyknit lunar 1 hombres plata p煤rpura</a> <a href="http://www.iflextoday.com/nike-blazer-mid-lr-skate-sko-sort-hvid-butyc">nike blazer mid lr skate sko sort hvid</a> <a href="http://www.iamsamart.com/kobe-9-high-r%C3%B8d-and-sort-scarpeg">kobe 9 high r酶d and sort</a> <a href="http://www.groupontatil.com/mizuno-soccers-sko-svart-himmelen-bl%C3%A5-chaussuresb">mizuno soccers sko svart himmelen bl氓</a> <a href="http://www.dblynx.com/new-balance-890-hvit-himmelen-bl%C3%A5-butya">new balance 890 hvit himmelen bl氓</a> <a href="http://www.alpertsonline.com/air-jordan-13-retro-low-brojo-quarter-schuhee">air jordan 13 retro low brojo quarter</a>
djterryhunter http://www.djterryhunter.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo