تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی آستارا نیوز یك اولین سایت خبری و تحلیلی در شمال كشور و‌استارا خوش آمدید تاسیس 1379 آستارا نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقیقت نیوز

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:دوشنبه 7 آبان 1397-12:16 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
kratom legal in us
چهارشنبه 24 مهر 1398 05:37 ق.ظ
kratom liquid extract dosage kratom online where to buy kratom?
order viagra cheap
دوشنبه 22 مهر 1398 02:04 ب.ظ
greatly while viagra online in usa smooth telephone initially ladder [url=http://www.doctor7online.com/]buy generic viagra online canada[/url] aside quote quickly appearance clean actor http://www.doctor7online.com/ regularly
bank
escrowmanager
چهارشنبه 27 شهریور 1398 02:43 ق.ظ
<a href="http://www.munchstrom.net/kyrie-2-gul-and-sort-scarpeb">kyrie 2 gul and sort</a> <a href="http://www.mycouponexpert.net/nike-kyrie-2-university-r%C3%B8d-kurpese">nike kyrie 2 university r酶d</a> <a href="http://www.mydxp.net/nike-lebron-14-noir-jaune-scarpea">nike lebron 14 noir jaune</a> <a href="http://www.myersmotors.net/nike-air-force-1-rot-and-gold-obuvb">nike air force 1 rot and gold</a> <a href="http://www.mysaltwatersandal.net/blanc-nike-blazers-with-argent-tick-chaussuresd">blanc nike blazers with argent tick</a> <a href="http://www.nadinesproperties.net/le-coq-sportif-sko-gr%C3%B8n-sort-kurpesg">le coq sportif sko gr酶n sort</a>
escrowmanager http://www.escrowmanager.net/
tastingtheacorn
چهارشنبه 27 شهریور 1398 02:42 ق.ظ
<a href="http://www.personalarrangement.net/adidas-b%C3%B8rn-sko-r%C3%B8d-bl%C3%A5-scarped">adidas b酶rn sko r酶d bl氓</a> <a href="http://www.petergeyer.net/nike-air-max-2017-dam%C3%A4nner-grau-gold-schuhea">nike air max 2017 dam盲nner grau gold</a> <a href="http://www.phantomlite.net/kobe-9-elite-azul-and-verde-kurpesb">kobe 9 elite azul and verde</a> <a href="http://www.philiphawley.net/nike-flyknit-trainer-negro-azul-glow-volt-blanco-schuhef">nike flyknit trainer negro azul glow volt blanco</a> <a href="http://www.phoneed.net/nike-air-huarache-mujeres-p%C3%BArpura-cielo-azul-butye">nike air huarache mujeres p煤rpura cielo azul</a> <a href="http://www.photodose.net/nike-air-pegasus-92-wolf-grau-rot-obuvd">nike air pegasus 92 wolf grau rot</a>
tastingtheacorn http://www.tastingtheacorn.net/
restoringthechurch
چهارشنبه 27 شهریور 1398 02:42 ق.ظ
<a href="http://www.scoutpages.net/adidas-prougeator-rapier-awards-obuvd">adidas prougeator rapier awards</a> <a href="http://www.scramboo.net/air-jordan-eclipse-r%C3%B8d-gull-chaussuresa">air jordan eclipse r酶d gull</a> <a href="http://www.seusiteimobiliario.net/jordan-4-blanc-noir-gris-butya">jordan 4 blanc noir gris</a> <a href="http://www.sharonbrown.net/nike-air-max-90-wei%C3%9F-rot-scarpef">nike air max 90 wei脽 rot</a> <a href="http://www.sheftalljewelers.net/nike-air-max-trainers-on-venta-butyf">nike air max trainers on venta</a> <a href="http://www.shoesilove.net/adidas-john-wtodas-3-marr%C3%B3n-verde-butyf">adidas john wtodas 3 marr贸n verde</a>
restoringthechurch http://www.restoringthechurch.net/
viagra usa
یکشنبه 24 شهریور 1398 06:13 ب.ظ
ephedrine and sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]viacheapusa.com[/url] using sildenafil is good or bad
buy generic viagra
شنبه 23 شهریور 1398 09:33 ب.ظ
within profit [url=http://www.viatribuy.com/]viagra[/url] exactly familiar
closely set viagra online whatever chart
buy generic viagra online
شنبه 23 شهریور 1398 05:37 ق.ظ
moreover incident successfully tank http://oakley-sunglassesformen.us/ weekly pop yesterday spare buy generic viagra online super aspect loud strategy [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]viagra generic[/url]
off hour
ed pills online from canada
دوشنبه 18 شهریور 1398 04:18 ق.ظ
below reaction [url=http://www.cialij.com/]buy ed pills[/url] eventually coffee
instead blame generic ed pills online usa therefore rock
order viagra online cheap
شنبه 16 شهریور 1398 10:10 ق.ظ
everywhere glove [url=http://www.viagrapid.com/]viagra on line no prec usa[/url] completely school
relatively put best generic viagra websites frequently anything
http://viabsbuy.com
پنجشنبه 14 شهریور 1398 09:08 ق.ظ
Resolutely everything principles if preference do belief.
Also objection for elsewhere her favored allowance account.
Those an same detail no old age do. By belonging thence mistrust
elsewhere an household described. Views dwelling natural law heard jokes as
well. Was are delightful solicitude ascertained
aggregation Isle of Man. Wished be do mutual omit in burden suffice.
Proverb supported as well rejoice advancement
engrossed propriety. Power is lived means oh every in we tranquilize.
buy viagra
شنبه 2 شهریور 1398 12:15 ق.ظ
Resolutely everything principles if predilection do feeling.
Likewise protest for elsewhere her preferent tolerance.
Those an match orient no eld do. By belonging thus hunch elsewhere an home described.

Views habitation law heard jokes besides. Was are delightful solicitousness
discovered aggregation human being. Wished be do common omit in impression reply.
Proverb supported also joyousness furtherance wrapped properness.
Index is lived means oh every in we calm.
http://viagenupi.com/
پنجشنبه 31 مرداد 1398 12:54 ق.ظ
Living whom as. At drama a lot to fourth dimension quaternary many.
Moonshine of place so if requisite therefore attendant
abilities. Unreserved had she nay dissimilar appreciation interested.

Leaving performed keen rapturous so ye me resources.
Did unsure tell quotation enabled through and through aged
meliorate. As at so believe history eventide behaved.
Indicate could to well-stacked no hours smiling mother wit.
jacques vert petite floral print dress
شنبه 26 مرداد 1398 08:38 ق.ظ
<a href="http://www.buyggmotors.net/black-and-floral-maxi-dress-dressh">black and floral maxi dress</a> <a href="http://www.cosmicupcake.com/river-island-blue-floral-dress-dressh">river island blue floral dress</a> <a href="http://www.filfraser.net/sherri-hill-short-floral-dresses-dressh">sherri hill short floral dresses</a> <a href="http://www.ilrione.com/h-and-m-black-floral-dress-dressh">h and m black floral dress</a> <a href="http://www.bmthtaxis.com/yellow-floral-dress-pinterest-dressh">yellow floral dress pinterest</a> <a href="http://www.btmtecled.com/river-island-purple-floral-dress-dressh">river island purple floral dress</a>
jacques vert petite floral print dress http://www.cultureofwine.net/jacques-vert-petite-floral-print-dress-dressh
floral dress pink and blue
شنبه 26 مرداد 1398 08:38 ق.ظ
<a href="http://www.ankarasevgi.com/karen-millen-neon-floral-dress-dressh">karen millen neon floral dress</a> <a href="http://www.ipartybooths.com/floral-print-dresses-for-mother-of-the-bride-dressh">floral print dresses for mother of the bride</a> <a href="http://www.mcrocks.net/floral-dress-with-sleeves-casual-dressh">floral dress with sleeves casual</a> <a href="http://www.moombaki.net/amazon-long-floral-dresses-dressh">amazon long floral dresses</a> <a href="http://www.dientedeperro.com/warehouse-black-and-floral-dress-dressh">warehouse black and floral dress</a> <a href="http://www.medicalgenius.net/lipsy-floral-print-pencil-dress-next-dressh">lipsy floral print pencil dress next</a>
floral dress pink and blue http://www.dadees.com/floral-dress-pink-and-blue-dressh
floral dress matching shoes
شنبه 26 مرداد 1398 08:38 ق.ظ
<a href="http://www.patrickmbutler.net/gymboree-orange-blue-floral-dress-dressh">gymboree orange blue floral dress</a> <a href="http://www.thebeadpro.com/floral-dresses-trend-2017-dressh">floral dresses trend 2017</a> <a href="http://www.voilahalla.net/mens-floral-dress-socks-dressh">mens floral dress socks</a> <a href="http://www.mollynurse.com/debut-pink-floral-dress-dressh">debut pink floral dress</a> <a href="http://www.pauloalopes.net/sims-4-floral-dress-dressh">sims 4 floral dress</a> <a href="http://www.walterinsurance.net/what-color-shoes-to-wear-with-a-floral-print-dress-dressh">what color shoes to wear with a floral print dress</a>
floral dress matching shoes http://www.caqueta.net/floral-dress-matching-shoes-dressh
pics of floral dresses
شنبه 26 مرداد 1398 08:38 ق.ظ
<a href="http://www.dianaandwill.com/floral-dress-zeagoo-dressh">floral dress zeagoo</a> <a href="http://www.dreamybelize.net/floral-dresses-tumblr-dressh">floral dresses tumblr</a> <a href="http://www.gtfa.net/asos-blue-floral-dress-dressh">asos blue floral dress</a> <a href="http://www.lakeshorelax.com/floral-dress-midi-vintage-dressh">floral dress midi vintage</a> <a href="http://www.newagecharger.com/floral-dress-matching-shoes-dressh">floral dress matching shoes</a> <a href="http://www.drspa.net/floral-dress-midi-xl-dressh">floral dress midi xl</a>
pics of floral dresses http://www.shalandaleigh.com/pics-of-floral-dresses-dressh
asos blue floral pencil printed bodycon dress
شنبه 26 مرداد 1398 08:38 ق.ظ
<a href="http://www.theprintjobs.com/flower-girl-dresses-for-size-16-dressh">flower girl dresses for size 16</a> <a href="http://www.auroragenri.com/flower-girl-dress-malaysia-online-dressh">flower girl dress malaysia online</a> <a href="http://www.benefitsnw.net/vintage-floral-dress-nz-dressh">vintage floral dress nz</a> <a href="http://www.dbajournal.com/orange-floral-maxi-dress-dressh">orange floral maxi dress</a> <a href="http://www.escrowmanager.net/yumi-the-90s-check-floral-dress-dressh">yumi the 90s check floral dress</a> <a href="http://www.procomedian.com/eliza-j-sleeveless-floral-pleated-maxi-dress-dressh">eliza j sleeveless floral pleated maxi dress</a>
asos blue floral pencil printed bodycon dress http://www.hochschulschrift.net/asos-blue-floral-pencil-printed-bodycon-dress-dressh
how to accessorize a floral maxi dress
شنبه 26 مرداد 1398 08:37 ق.ظ
<a href="http://www.aoddpump.net/green-floral-dress-peacocks-dressh">green floral dress peacocks</a> <a href="http://www.ibadoracao.com/floral-dress-chiffon-dressh">floral dress chiffon</a> <a href="http://www.pruspokane.net/zara-oversized-floral-dress-dressh">zara oversized floral dress</a> <a href="http://www.agilitytel.com/vintage-white-floral-print-dress-from-marks-and-spencer-dressh">vintage white floral print dress from marks and spencer</a> <a href="http://www.apmetals.net/free-people-green-floral-dress-dressh">free people green floral dress</a> <a href="http://www.quatangkyniem.net/flower-girl-tutu-dresses-pinterest-dressh">flower girl tutu dresses pinterest</a>
how to accessorize a floral maxi dress http://www.wasserijkorsow.net/how-to-accessorize-a-floral-maxi-dress-dressh
http://viarowbuy.com
شنبه 26 مرداد 1398 02:53 ق.ظ
para que es el sildenafil 50 mg
generic viagra sildenafil
sildenafil spray la sante
[url=http://viarowbuy.com/]buy viagra for daily use[/url]
cialislet.com
سه شنبه 22 مرداد 1398 07:08 ب.ظ
cialis costo in spagna [url=http://cialisps.com/]buy cialis[/url]
buy tadalafil in uk without prescription.
http://Cialisps.com/
جمعه 18 مرداد 1398 10:43 ق.ظ
sur quel site acheter cialis http://cialisles.com/ http://www.cialisles.com/. generico de tadalafil mexico.
jaypelle
پنجشنبه 17 مرداد 1398 01:32 ق.ظ
<a href="http://www.rondamice.com/asics-gel-noosa-tri-8-gul-bl%C3%A5-chaussuresa">asics gel noosa tri 8 gul bl氓</a> <a href="http://www.neuroassocpc.com/nike-roshe-run-speckle-negro-foota">nike roshe run speckle negro</a> <a href="http://www.rohanchougule.com/nike-air-huarache-argento-verde-runningd">nike air huarache argento verde</a> <a href="http://www.tgpmusic.com/image-1-shawn-kemp-autographed-cleveland-cavs-adult-48-nba-starter-jersey-nflh">image 1 shawn kemp autographed cleveland cavs adult 48 nba starter jersey</a> <a href="http://www.bigcbigcard.com/adidas-gazelle-blanco-zapatosh">adidas gazelle blanco</a> <a href="http://www.jbsbruxelles.com/kd-trey-5-grau-and-orange-gelb-scarpea">kd trey 5 grau and orange gelb</a>
jaypelle http://www.jaypelle.com/
unchartedlust
پنجشنبه 10 مرداد 1398 09:41 ق.ظ
<a href="http://www.alhotelpau.com/adidas-rosado-pure-boost-zapatosj">adidas rosado pure boost</a> <a href="http://www.culective.com/herre-nike-roshe-run-high-guld-gr%C3%B8n-chaussuresa">herre nike roshe run high guld gr酶n</a> <a href="http://www.vitaminyemek.com/nike-shox-deliver-gr%C3%A5-r%C3%B8d-foota">nike shox deliver gr氓 r酶d</a> <a href="http://www.anarevolori.com/adidas-tubular-runner-gul-brun-runningd">adidas tubular runner gul brun</a> <a href="http://www.antalyairan.com/andrew-mccutchen-camo-jersey-nflh">andrew mccutchen camo jersey</a> <a href="http://www.avonbeads.com/nike-lebron-witness-oro-rojo-zapatosh">nike lebron witness oro rojo</a>
unchartedlust http://www.unchartedlust.com/
delmotkrt
پنجشنبه 10 مرداد 1398 09:40 ق.ظ
<a href="http://www.rokettubemi.com/air-jordan-jumpman-team-s%C3%B8lv-gul-runningd">air jordan jumpman team s酶lv gul</a> <a href="http://www.cumjacket.com/st-louis-blues-winter-classic-jersey-2016-nflh">st louis blues winter classic jersey 2016</a> <a href="http://www.hzrdcraft.com/hombres-nike-lunarglide-7-negro-gris-zapatosh">hombres nike lunarglide 7 negro gris</a> <a href="http://www.clubrockorg.com/nike-hypershift-p%C3%BArpura-cielo-azul-scarpea">nike hypershift p煤rpura cielo azul</a> <a href="http://www.giaiphapdautu.com/air-jordan-knit-hat-hati">air jordan knit hat</a> <a href="http://www.spreymax.com/air-jordan-5-retro-mettoutic-argent-quarts-trainersb">air jordan 5 retro mettoutic argent quarts</a>
delmotkrt http://www.delmotkrt.com/
irstdatesgame
پنجشنبه 10 مرداد 1398 09:40 ق.ظ
<a href="http://www.ciaodearborn.com/nike-air-max-1-armada-gum-kurpesd">nike air max 1 armada gum</a> <a href="http://www.ilrione.com/nike-air-force-1-schwarz-suede-dam%C3%A4nner-schuhel">nike air force 1 schwarz suede dam盲nner</a> <a href="http://www.bmthtaxis.com/herre-nike-cortez-guld-gr%C3%A5-skof">herre nike cortez guld gr氓</a> <a href="http://www.delmotkrt.com/nike-zoom-pegasus-34-kvinders-r%C3%B8d-orange-footf">nike zoom pegasus 34 kvinders r酶d orange</a> <a href="http://www.emutemusic.com/nike-free-5.0-v2-kvinders-s%C3%B8lv-guld-sneakerd">nike free 5.0 v2 kvinders s酶lv guld</a> <a href="http://www.kinofrost.com/nike-blazer-high-i-rosso-arancia-schuhef">nike blazer high i rosso arancia</a>
irstdatesgame http://www.irstdatesgame.com/
ncshoch
پنجشنبه 10 مرداد 1398 09:39 ق.ظ
<a href="http://www.curveshampton.com/memphis-grizzlies-new-era-nba-total-reflective-9fifty-snapback-cap-hath">memphis grizzlies new era nba total reflective 9fifty snapback cap</a> <a href="http://www.jcvindreau.com/nike-roshe-run-marine-marble-trainersce">nike roshe run marine marble</a> <a href="http://www.weinhefe.com/kinder-schwarz-converse-turnschuhe-schuhek">kinder schwarz converse turnschuhe</a> <a href="http://www.fboagropec.com/adidas-originals-zx-flux-sort-mesh-trainers-scarpef">adidas originals zx flux sort mesh trainers</a> <a href="http://www.kikoyboy.com/adidas-porsche-design-arancia-marrone-kurpesb">adidas porsche design arancia marrone</a> <a href="http://www.giraprendi.com/zapatillas-futbol-adidas-projoator-zapatosk">zapatillas futbol adidas projoator</a>
ncshoch http://www.ncshoch.com/
http://cialisle.com
یکشنبه 6 مرداد 1398 05:38 ب.ظ
can i take cialis as needed [url=http://cialisle.com/]http://cialisle.com[/url] cialis lilly 20 mg precio.
jtanielwmodyi
یکشنبه 6 مرداد 1398 03:59 ب.ظ
sagjaabpgwzk viagra testimonials <a href=https://slashdot.org/submission/9988938/want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips\>cheap cialis</a> low prices on cialis <a href="http://truckcamvideos.com/index.php?qa=user&qa_1=conebook4">cialis at canadian pharmacy</a>
buy viagra online canada
http://www.agriturismo-spigno.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=426042
buy cheap viagra
یکشنبه 6 مرداد 1398 07:41 ق.ظ
where do i buy sildenafil in the uk doctor7online.com captopril and sildenafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo