به روز نامه الكترونیكی آستارا نیوز یك اولین سایت خبری و تحلیلی در شمال كشور و‌استارا خوش آمدید تاسیس 1379 آستارا نیوز - کامیون‌های حامل مواد فاسد شدنی گرفتار شده در پایانه آستارا

حقیقت نیوز